Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy
Powróć do: Programy

BPG Krzykosy w programie "Zielone Gry"

Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy zakwalifikowała się do projektu „Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę". Projekt ten jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją Ekorozwoju w ramach programu PL02 Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, finansowanego z Funduszy EOG. Nasza Biblioteka znalazła się wśród 25 bibliotek i organizacji pozarządowych z Wielkopolski najwyżej ocenionych przez komisję konkursową. Dzięki temu jesienią 2015r. będziemy uczestniczyli w szkoleniu , a następnie bezpłatnie otrzymamy komplety gier planszowych i grę internetową o tematyce ekologicznej. Pozwoli nam to wzbogacić swą ofertę oraz da nam atrakcyjne w formie oraz wartościowe w treści narzędzie w pracy zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą.